Faaliyet Alanlarımız

Ekipman ve Destek Projeleri

Afet kriz savaş vb. bölgelerde sağlık tesislerindeki ekipmanların ve sistemlerin yetersiz olması; yahut sağlık tesislerinin olmayışı bölge insanları için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Sağlık Eğitimleri

Afgan sağlıkçılara ‘’Yeni Doğan Canlandırma‘’
Sudan Hartum’da eğitim verdik

Anne ve Bebek Sağlığı

Dünyada her gün yüzlerce kadın doğum öncesi, sırası veya sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Katarakt Projeleri

Basit operasyonlarla tedavi edilebilen katarakt özellikle gelir düzeyi düşük olan ülkelerde önemli bir sorun olarak insanların günlük yaşamını etkiliyor.

Psikososyal Destek

Afet, kriz, savaş vb. durumların yaşandığı bölgelerde yaşananlara şahit olmuş bireylerin ruh sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesi için programlar geliştiriyoruz.

İdlib’de 4000 katarakt ameliyatı için kolları sıvadık

AID Uluslararası Doktorlar Derneği olarak Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sağlık faaliyetlerimizi hızlandırdık.