Katarakt Projeleri

Karanlıklara ışık olmak için…

Basit operasyonlarla tedavi edilebilen katarakt özellikle gelir düzeyi düşük olan ülkelerde önemli bir sorun olarak insanların günlük yaşamını etkiliyor. Bu kapsamda Afrika ve Asya ülkelerinde katarakt ameliyatları yapıyoruz. Dünyada 100 milyonu katarakt hastası olmak üzere 285 milyon görme bozukluğu çeken insan bulunmakta. %80’i önlenebilir veya tedavi edilebilir olan görme bozukluklarının uygun yöntemlerle tedavi edilememesi sebebiyle, her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Dünyadaki 39 milyon körlük vakasının yüzde 51’ini ise katarakt oluşturuyor. (WHO) Yaşlanma, diyabet, güneş ışığına uzun süre maruz kalma, göz yaralanması, iltihap gibi nedenlerle tetiklenen kataraktın kolay bir tedavisi vardır. Özellikle ekonomik yetersizlikler nedeniyle, fiziki altyapı ve iş gücü kapasitesinin düşük olduğu bölgelerde, binlerce katarakt hastası, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.  Dünyanın birçok ülkesinde, gönüllü doktorlarımızın ve bağışçılarımızın destekleriyle her yıl yüzlerce muayene ve ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bunlarla birlikte kalıcı koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hastane kuruyor, yerel sağlık personelinin eğitimi gibi kapasite arttırıcı faaliyetler ile görme sağlığı projeleri kapsamında yerel kapasitenin güçlendirilmesini de hedefliyoruz.