Yapacağınız her bağış,
yeni bir umut demek.

Yapacağınız her bağış, yeni bir umut demek.

Kadın Meslek Edindirme Projesi

Güçlü Kadınlar, Güçlü Toplum

Güçlü Kadınlar, Güçlü Toplum

Kuveyt Qawafel Relief & Development ile ortaklaşa yürütülen bu projede şiddet mağduru, savaş ve göç kaynaklı psikolojik sorunlar yaşayan dezavantajlı kadınlara psikososyal destekler sağlanmaktadır.

Bu desteklerin yanısıra farklı çalışmaların da yer aldığı programda sosyal uyum ve kültürel kaynaşma, dezavantajlı kadınların sosyalleşmesi ve meslek edindirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Kadınların Yaratıcılığı ve Gelir Elde Etme Hedefi

Kadınların Yaratıcılığı ve Gelir Elde Etme Hedefi

Hem Hobi Hem de Kazanç

Hem Hobi Hem de Kazanç