Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), tüm dünyada tıbbi yardım ve destek ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.

İnsani ve İslami değerlerden yola çıkarak, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu coğrafyalarda ve afet bölgelerinde yaşayan insanların yanında olmayı kendisine görev edinen Uluslararası Doktorlar Derneği, 2011 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bu misyonla kendisini tanımlayan derneğimiz dünyanın birçok bölgesinde halen sağlık eğitimi, sağlık yardımı, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini gönüllü sağlık çalışanları ile yürütmektedir.

Etik Değer ve İlkelerimiz

Etik Değer ve İlkelerimiz

Ahlakilik

İnsan onurunu korumak öncelikli ahlaki ilkemizdir. Ahlak insanın emniyet ve huzurunun en önemli öncülüdür. Tüm inanç ve kültürlerde ortak kabul edilen ahlaki değerler çerçevesinde bir sağlık yardımı ilkesinden asla vazgeçilemez. Yardım edilecek muhatabın hassasiyetlerini öncelemek de bu ilkenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Güvenilirlik

Sağlık yardımının gerçekleşmesinin, kabul edilebilirliğinin ilk şartı güvenilir olmaktır. Sağlık yardımı götürülecek kişinin, topluluk ve coğrafyalarda güvenilir olmayı başarması, yardımın kabul edilebilir ve sürekli olmasını sağlayacaktır. Yardımdan önce güven esastır.

Gönüllülük

Sağlık yardımı yapan bir kuruluş olarak faaliyetlerimizde herhangi bir karşılık beklemeksizin, sağlık profesyonellerimizle gönüllü olarak büyük bir iyilik hareketine mümkün olan tüm imkanlarla katılmak.

Şeffaflık

Yaptığımız tüm iş, işlem ve faaliyet süreçlerini görülebilir, gözetlenebilir, hesap verilebilir, açıklanabilir şekilde, ilgili taraflara açık bir şekilde yürütmek. Herhangi bir şüpheye yer vermemek.

Özgünlük

Kendine has ilkeleriyle, kendi tecrübe ve birikimini seferber ederek, ilke, amaç ve değerler kümesi etrafında yetkin bir tıbbi yardım faaliyetini tüm insanlık için seferber etmek.

Bağlılık

AID, tüm dünyada tıbbi yardım ve desteğe ihtiyaç duyan her bireye ulaşmayı hedefler ve bu hedef doğrultusunda Uluslararası İnsani Hukukun ilkelerine bağlılığını korur.