Emergency Medical Teams (EMT)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Teknik Sorumlusu Dr. Roy Cosico ve Simülasyon Öğrenme Sorumlusu Dr. Nelson Olim‘i derneğimizde ağırladık.
Ekim ayında başlayan EMT Type 1 klasifikasyon sürecimizin ardından resmî olarak EMT mentörlük programımız başladı.
Önümüzdeki sürece dair yol haritamızı birlikte belirleyerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Destekleri için Dr. Nelson Olim ve Dr. Roy Cosico’ya teşekkürlerimizi sunduk.

Acil Medikal Ekipleri (EMT’ler) küresel sağlık iş gücünün önemli bir parçasıdır ve özel bir role sahiptir. Acil durumda başka bir ülkeden gelen herhangi bir doktor, hemşire veya sağlık ekibi bir ekibin parçası olmalıdır. Bu ekip ise nitelik, eğitim, ekipman/malzeme sahibi olmalıdır böylece ulusal sistem üzerine yük oluşturmaktansa başarılı bir şekilde müdahalede bulunabilir. EMT’ler minimum kabul edilebilir standardı karşılama ehliyetinin yanı sıra öz yeterliliğe, ortama uygun bir hizmet niteliğine sahip olabilmek için gayret etmelidir.

EMT’ler acil bir durumdan veya felaketten etkilenen hastaları tedavi eden bir grup sağlık personelidir (doktor, hemşire, sağlık ekipleri vb.). Bu ekipler, hükümetlerden, hayır kurumlarından (STK’lar), ordulardan ve Uluslararası Kızılhaç/Kızılay hareketi gibi uluslararası kurumlardan gelmektedirler. DSÖ ve partnerleri tarafından belirlenen sınıflandırma ve minimum standartlar ile uyumlu olmak; ulusal sistem üzerinde yük oluşturmamak için eğitimli ve öz yeterliliğe sahip olarak gelmek zorundadırlar.
Acil medikal ekipler Haiti depremi, Hint Okyanusu Tsunamisi ve Pakistan’daki seller gibi ani başlangıçlı felaketlere müdahale etme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

EMT’ler tarihsel olarak travma ve cerrahi alanlarına odaklanmaktaydı ancak Ebola bizlere bu ekiplerin salgın müdahalesi ve diğer tür acil durumlardaki değerini de göstermiştir.

Kasım 2013’te Haiyan Tayfunu’na müdahale etmek için görevlendirilen 151 ekip ve depremin ardından Haiti’de görevlendirilen yaklaşık 300 ekip ile karşılaştırıldığında sönük olan bir salgın için Ebola müdahalesi en büyük EMT müdahalesiydi (58 ekip).
Acil sağlık müdahalesi gereksinimleri, ani başlayan felaketler ve travmalar için gerekli olanlardan daha geniştir. Kolera, Shigella ve Ebola gibi hastalıkların yanı sıra selden, çatışmalardan ve kıtlık gibi uzun süren krizlerden etkilenen nüfusu desteklemek için ekipleri de içermelidir.

EMT’yi nasıl tanımlamaktayız?

EMT‘ler, ani başlangıçlı afetler kılavuzluğunda Yabancı Tıbbi Ekipler için DSÖ Sınıflandırması ve Minimum Standartlar kılavuzuna göre çalışmaktadır. Bu yönergeler, kayıtlı EMT‘lerin nasıl çalışması ve operasyonel yeteneklerini nasıl beyan etmesi gerektiğine ilişkin ilkeleri ve temel standartları ele almaktadır. Bu yönergelerin elektronik versiyonu aşağıdaki bağlantıdan bulunabilir.

Sınıflandırma ve minimum standartlar 2013 yılının ortalarında yayımlandı.

Bu standartlar, Haiyan Tayfunu sonrasında ilk kez Kasım 2013 tarihinde başarıyla uygulandı. Filipinler Sağlık İdaresi, 151 EMT’yi koordine etti ve amaca uygun yeni sınıflandırma sistemini oluşturdu.

Şubat 2014’te Cenevre’deki DSÖ Acil Durum Risk Yönetimi ve İnsani Yardım Departmanında yeni bir EMT birimi kuruldu. Bu çalışma şunları içermekteydi:

EMT’lerin kapasitelerini kaydettirebilecekleri ve sınıflandırılabilecekleri yeni bir küresel kayıt sistemi oluşturmak,
Güneydoğu Asya’da, Kıta Amerika’sında, Karayipler’de, Avrupa’da ve Pasifik’te EMT koordinasyonun ilerlemesi,
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG), Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ile daha yakın işbirliği ve ve BM Yerinde Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (OSOCC) mekanizmalarının FMT’ler (Yabancı Medikal Ekipler) tarafından kullanılması,
Kıta Amerika’sında Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri ve EMT‘lerin ortak görevlendirildiği bölgesel çalışmalar

2015 için ileriki adımlar şunları içermektedir:

 • Ulusal ve medikal müdahale ekiplerinin kapasitelerini geliştirmek için ülkeler ile beraber çalışmak
 • Doğal afetlere maruz kalması muhtemel ülkelerde ulusal sağlık bakanlıklarını, FMT’lerin kapasitelerinin farkında olmaları ve varışta ekiplerin kabulü ve koordinasyonu için düzenlemeler yapmaları için eğitmek
 • FMT’lerin çocukların, hamile kadınların, engelli hastaların, yaşlıların ve afet sırasında ilaçlarına erişimi kaybetmiş önceden sağlık sorunları olanların bakımına yanıt verebilmesi için en iyi uygulama kılavuzlarının ve standartlarının geliştirilmesi

Küresel EMT Kaydı nedir?

DSÖ, sağlıkla ilgili acil durumlarda görevlendirilebilecek acil medikal ekiplerin doğrulandığı ve sınıflandırıldığı küresel bir kayıt sistemi oluşturmuştur. Tüm tehlikelerden kaynaklı ani başlangıçlı acil durumlarda görevlendirme için DSÖ EMT minimum standartlarını karşılayan EMT’lerin küresel bir kaydının mevcut olması etkilenen nüfus için zamanla sınırlı olan klinik kapasitesinde artış sağlar. Tsunami, deprem, sel gibi acil durumlarda ve daha yakın zamanda, klinik bakımda bir artış gerektiren Batı Afrika Ebola salgını gibi büyük salgınlarda klinik bakım sağlamayı amaçlayan tüm ortaklar için bir görevlendirme ve koordinasyon mekanizması olarak hizmet eder. Bir afet veya başka bir acil durumdan etkilenen bir ülkenin ön kaydı yapılmış ve kalitesi garanti edilmiş ekiplerle irtibata geçmesine olanak tanır.

Amaçları nelerdir?

 • Sağlanan bakımın kalitesini arttırmak
 • Klinik bakım ekipleri arasındaki koordinasyonu geliştirmek
 • Etkilenen hükümetlere ve nüfusa öngörülebilir ve zamanında yanıt vermek
 • Minimum standartları uygulayan çalışma grupları, en iyi uygulama rehberliği ve ortaklar arasında en iyi uygulamaları paylaşarak bir kalite iyileştirme forumu olarak hizmet vermek
 • EMT sağlayıcıları ile potansiyel alıcı ülkeler arasındaki etkileşim için, ülkelerin belirli standart işletim prosedürleri (SOP’lar) ve acil bir durumda kendi ülkelerine erişim gereklilikleri hakkında EMT’leri bilgilendirmesine olanak tanıyan bir forum sağlamak (ör. ağrı kesici ithalatına ilişkin kurallar, doktor olarak kayıt vb.)

Küresel Kayıt ülkelere ne sağlamaktadır?

 • Ülkelerin, daha sonra acil durumlarda diğer ülkelere yardımcı olmak için kullanabilecekleri kendi ulusal kapasitelerini geliştirmelerini sağlar.
 • Etkilenen ülkelerin EMT’leri zamanında ve koordineli bir şekilde kabul etmesini ve kullanmasını sağlar.
 • Ev sahibi hükümetler ve etkilenen nüfus, eğitimli, berlitilen yorum yapma kapasitesine sahip FMT’lere güvenebilir. Mağdurlar ve aileleri, şifreli tedavi eden klinik ekiplerin güvenli bir minimum standartta olmasını bekleyebilir.
 • EMT personeli bu yerleşimi kolaylaştırmaya ve koordine etmeye yardımcı olur.
 • Ekiplerin ön kayıt yaptırması ve kalitelerini kanıtlaması durumunda EMT yardımı tekliflerinin kabul edilmesi daha olasıdır. Ön kayıt, ülkeye varış ve görevlendirme prosedürlerini hızlandıracaktır. Kayıtlı ekipler, ayrı ayrı değil, ulusal ve uluslararası müdahale çabası içinde çalışacaktır.
 • Bağışçılar, kayıtlı EMT’lerin asgari bir standarda ulaşacağından ve finansal olarak ve diğer yollarla desteklenebilecek akredite tıbbi kuruluşların bir listesini sunabileceğinden emin olacaklardır.
 • Küresel topluluk artık öngörülebilir ve tanımlanmış bir klinik artış kapasitesi etrafında inşa edebiliyor ve bu kayıt sistemi çeşitli acil durumlara yerel müdahale için yetenekleri ve boşlukları incelemek için kullanabilir.

Ebola Müdahalesinde EMT’lerin rolü nedir?

 • EMT’ler geleneksel olarak travma ve cerrahi odaklanma ile depremler ve tayfunlar gibi ani başlayan felaketler için kullanılıyordu. Bu çok ülkeli salgın sırasında ebola bakımı, tıbbi bilgi ve ekipman gerektirmekte ve sağlık çalışanları için riskler taşımaktaydı. Ebola’ya karşı sağlanan ilerleme kısmen üç ülkede 72 Ebola Tedavi Merkezini (ETC’ler) işleten ulusal ve uluslararası ekiplerin tepkisi sayesinde gerçekleşti.
 • DSÖ ve dünya, ajansa ve küresel sağlık müdahalesi topluluğuna karşı daha geniş bir uygulama alanına sahip olan Ebola müdahalesinden önemli dersler çıkardı. Bu dersler, EMT’ler olarak dalgalanma kapasitesi ile konuşlandırılan klinik müdahale ekiplerinin koordinasyonunu, kalitesini ve öngörülebilirliğini geliştirmek için kullanılmıştır.
 • Uluslararası STK’lar, askeri, inanç temelli kuruluşlar ve hükümetler dahil olmak üzere 40’ın üzerinde kuruluş, mevcut Ebola Müdahalesi boyunca EMT’leri görevlendirmiştir.

Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.