Yapacağınız her bağış,
yeni bir umut demek.

Yapacağınız her bağış, yeni bir umut demek.

Acil Medikal Ekipleri (EMT)

Acil Medikal Ekipleri (EMT), küresel sağlık hizmetlerinde kritik bir role sahip olup, acil durumlarda hızla müdahale edebilmek için belirli standartlarda, ekipman ve eğitimle donatılmış ekiplerdir. Bunlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, ordular ve uluslararası kuruluşlar gibi farklı kaynaklardan gelen sağlık profesyonellerinden oluşur.

Acil Medikal Ekipleri (EMT) ve Tarihsel Evrimi

Acil Medikal Ekipleri (EMT), doğal afetler, salgınlar ve diğer acil durumlar sırasında hızla mobilize olabilen, eğitimli sağlık profesyonellerinden oluşan ekiplerdir. 

Ancak EMT’nin bu kadar organize ve etkili olması, geçmişte yaşanan deneyimlerden öğrenilmiş derslere dayanmaktadır.

Haiti Depremi (2010)

Haiti’deki 2010 depremi, uluslararası topluluğun hızla müdahale etmesini gerektiren büyük bir insani krize neden oldu. 

Deprem sonrası altyapının büyük bir kısmı yıkıldı, bu da sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdı. Bu durum, EMT’nin hızlı mobilizasyonunun ve hemen hizmet sunma kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

Haiyan Tayfunu (Filipinler 2013)

2013’te Filipinler’de meydana gelen Haiyan Tayfunu, ülkenin birçok bölgesini etkileyerek büyük bir yıkıma yol açtı.

 Su kaynaklarının kirlenmesi, altyapının tahribatı ve sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması gibi faktörler, EMT’nin hızla müdahale ederek can kayıplarını ve komplikasyonları azaltma kapasitesini vurguladı.

Ebola Salgını ve EMT'nin Rolü (2014-2016)

2014-2016 yılları arasında Batı Afrika’da meydana gelen Ebola salgını, EMT’nin sadece doğal afetlere değil, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların salgınlarına da yanıt verebilme kapasitesini gösterdi.

Bu salgın sırasında EMT’nin, salgına hızla yanıt verebilen, iyi eğitimli ve ekipmanlı ekiplerle bölgeye gönderilmesi, salgının kontrol altına alınmasında kritik bir role sahip oldu.

EMT'nin Doğuşu ve Evrimi

EMT kavramının doğuşu, uluslararası topluluğun doğal afetlere ve salgınlara hızla ve etkili bir şekilde nasıl yanıt vereceğini daha iyi anlama ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Haiti depremi, Haiyan Tayfunu ve Ebola salgını gibi büyük olaylar, EMT’nin gelişiminde ve uluslararası standartların belirlenmesinde kritik anlar olarak kabul edilir.

DSÖ ve EMT Yönergesi
  • Sınıflandırma ve Standartlar: DSÖ, EMT’ler için özel sınıflandırmalar ve minimum standartlar belirlemiştir.
  • Kalite Kontrolü: DSÖ, ekiplerin uluslararası standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için belirli denetimler yapar.
  • Koordinasyon: DSÖ, uluslararası krizlerde veya doğal afetlerde EMT’lerin etkili bir şekilde konuşlandırılması ve koordinasyonu için mekanizmalar oluşturmuştur.
  • Eğitim ve Kapasite Geliştirme: DSÖ, EMT’ler için özel eğitim programları ve atölyeler düzenler.
Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.

Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.

Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.

Ortez-Protez Projesi

GIZ