Why Choose Us

We are In a Mission to Help the Helpless

$20

Food For Education

Lorem ipsum dolor, consectetur elit, sed do tempor incididunt alteration labore.
$25

Beat Hungers

Lorem ipsum dolor, consectetur elit, sed do tempor incididunt alteration labore.

Yapacağınız her bağış,
yeni bir umut demek.

Yapacağınız her bağış, yeni bir umut demek.

Emergency Medical Teams (EMT)
Acil Medikal Ekipleri (EMT’ler) küresel sağlık iş gücünün önemli bir parçasıdır ve özel bir role sahiptir. Acil durumda başka bir ülkeden gelen herhangi bir doktor, hemşire veya sağlık ekibi bir ekibin parçası olmalıdır. Bu ekip ise nitelik, eğitim, ekipman/malzeme sahibi olmalıdır böylece ulusal sistem üzerine yük oluşturmaktansa başarılı bir şekilde müdahalede bulunabilir. EMT’ler minimum kabul edilebilir standardı karşılama ehliyetinin yanı sıra öz yeterliliğe, ortama uygun bir hizmet niteliğine sahip olabilmek için gayret etmelidir.
EMT’ler acil bir durumdan veya felaketten etkilenen hastaları tedavi eden bir grup sağlık personelidir (doktor, hemşire, sağlık ekipleri vb.).
Acil medikal ekipler
EMT’ler tarihsel olarak travma ve cerrahi alanlarına odaklanmaktaydı
Acil sağlık müdahalesi gereksinimleri
EMT’yi nasıl tanımlamaktayız?
Sınıflandırma ve minimum standartlar 2013 yılının ortalarında yayımlandı.
EMT’lerin kapasitelerini kaydettirebilecekleri ve sınıflandırılabilecekleri yeni bir küresel kayıt sistemi oluşturmak,
2015 için ileriki adımlar şunları içermektedir:
Küresel EMT Kaydı nedir?
Amaçları nelerdir?
Ebola Müdahalesinde EMT’lerin rolü nedir?
Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.

Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.

Batı Afrika’ya EMT gönderen ülkeler arasında Avustralya, Çin, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Etiyopya, Fransa, Almanya, Kenya, Kore, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Rusya, Güney Afrika, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktaydı.

Ortez-Protez Projesi

GIZ