Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), tüm dünyada tıbbi yardım ve destek ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), tüm dünyada tıbbi yardım ve destek ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.

İnsani ve İslami değerlerden yola çıkarak, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu coğrafyalarda ve afet bölgelerinde yaşayan insanların yanında olmayı kendisine görev edinen Uluslararası Doktorlar Derneği, 2011 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bu misyonla kendisini tanımlayan derneğimiz dünyanın birçok bölgesinde halen sağlık eğitimi, sağlık yardımı, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini gönüllü sağlık çalışanları ile yürütmektedir.

Politikalarımız:

Politikalarımız:

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Sağlık ve Ruh Sağlığı Psikososyal Destek (RSPD) Politikası

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Sağlık ve Ruh Sağlığı Psikososyal Destek (RSPD) Politikası

Amaç:

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), küresel çapta sağlık ve Ruh Sağlığı Psikososyal Destek (RSPD) programları yürütmek üzere etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefler. Bu politika, AID’nin kanıta dayalı, kültürel hassasiyet taşıyan ve yüksek kalitede sağlık ve RSPD müdahaleleri sunma taahhüdünü yansıtmaktadır.

Kapsam:

Bu politika, AID’nin sağlık ve Ruh Sağlığı Psikososyal Destek (RSPD) alanındaki tüm programları, projeleri ve faaliyetlerini kapsar.

İlkeler:

İnsani İlkeler: AID, sağlık ve RSPD hizmetlerini en üst düzeyde bütünlük ve kararlılıkla sunmak adına insanilik, tarafsızlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine tamamen bağlıdır.

Kültürel Duyarlılık: AID, hizmet verdiği toplulukların çeşitliliğini kabul eder ve saygı gösterir; bu nedenle her nüfusun benzersiz ihtiyaçlarına uygun kültürel olarak duyarlı sağlık ve RSPD hizmetleri sunmayı taahhüt eder.

Kapsayıcılık: AID, kapsayıcı sağlık ve RSPD hizmetleri sağlamayı taahhüt eder, marjinalleşmiş ve savunmasız grupların özel ihtiyaçlarını anlar ve bu ihtiyaçları ele alır.

İşbirliği: AID, yerel otoriteler, diğer sivil toplum örgütleri, uluslararası ajanslar ve toplum tabanlı kuruluşlarla etkili işbirliği için aktif olarak çalışır.

Kanıta Dayalı Yaklaşım: AID, sağlık ve RSPD hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamaları ve müdahaleleri önceliklendirir; bu doğrultuda düzenli izleme ve değerlendirme yaparak program etkisini değerlendirir ve sürekli iyileştirme sağlar.

Program Tasarımı ve Uygulanması:

İhtiyaç Değerlendirmesi: AID, hedef topluluklardaki sağlık ve RSPD ihtiyaçlarını, boşlukları ve öncelikleri belirlemek için kapsamlı ihtiyaç değerlendirmeleri yapmayı taahhüt eder.

Toplum Katılımı: AID, toplumları sağlık ve RSPD programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine etkin bir şekilde katılıma teşvik eder; bu süreçte aktif katılımı ve toplum sahipliğini destekler.

Kapasite Geliştirme: AID, yerel sağlık hizmeti sağlayıcıları, toplum çalışanları ve ilgili paydaşların kapasitesini artırmak amacıyla yatırımlar yapar, böylece bu paydaşlar topluluk içinde sağlık ve RSPD konularına etkili çözümler sunabilir.

Kalite Standartları:

Profesyonel Standartlar: AID, sağlık ve RSPD hizmetlerinde uluslararası tanınan profesyonel standartlara ve yönergelerine uyar, müdahalelerin en iyi uygulamalarla uyumlu olduğunu sağlar.

İzleme ve Değerlendirme: Sağlık ve RSPD programlarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla düzenli izleme ve değerlendirme yapılır; bu süreçte yararlanıcı ve paydaş geri bildirimleri aktif olarak değerlendirilir ve program iyileştirmeleri için kullanılır.

Personel Refahı ve Güvenliği:

AID, sağlık ve RSPD programlarına dahil olan personelin refahını ve güvenliğini sağlamaya kararlıdır; bu çerçevede personeline gerekli eğitim, destek ve kaynakları sunarak zorlu çalışma ortamlarındaki potansiyel psikolojik stres etkenlerinin etkilerini hafifletmeyi amaçlar.

Koordinasyon ve Savunuculuk:

AID, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyon mekanizmalarına aktif olarak katılır, kaliteli sağlık ve RSPD hizmetlerinin sunumunu destekleyen politikaları savunur ve bilgi paylaşımını artırmak için çaba sarf eder.

Politika Özeti

Bu politika, AID’nin sağlık ve Ruh Sağlığı Psikososyal Destek alanındaki faaliyetlerini yönlendirmedeki sürekli geçerlilik ve etkililik sağlamak üzere periyodik olarak gözden geçirilir.

Bu politika, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) yönetim kadrosu tarafından 16.01.2024 tarihinde gözden geçirilip onaylanmıştır. Bu politikada yapılacak güncellemeler veya değişiklikler ilgili tüm paydaşlara iletilir.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID)

16.01.2024

 • Company Started

  1st January, 2012
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • First Charity Donation

  1st January, 2014
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • 100 Project Milestone

  1st January, 2015
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • Renewable Energy

  1st January, 2016
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • Improve Self-Esteem

  1st January, 2017
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • Reduce Your Stress

  1st January, 2020
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • Company Started

  1st January, 2022
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipicing elit usmod tempor incidi dunt.enim ad minim veniam, quis nostrud citation ullamco. Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. enim minim veniam quis nostrud.
 • Kahramanmaraş depremi

 • Gazze

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Sağlık ve Ruh Sağlığı Psikososyal Destek (RSPD) Politikası