Yapacağınız her bağış,
yeni bir umut demek.

Yapacağınız her bağış, yeni bir umut demek.

Zeytin Dalı Projesi (Tamamlandı)

Umut tanklardan güçlüdür...

Umut tanklardan güçlüdür...

Zeytin Dalı Projesi Suriye savaşı nedeniyle İstanbul’a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli çocuklar ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla Muntada AID, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve Yetim Vakfı işbirliği ile yürütülüp tamamlanmış olan projedir.

Zeytin Dalı Projesi ile savaş mağduru çocuk ve kadınlar için “müdahale” programları geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedefledik. 

Çocuk ve kadınların bireysel olarak ya da gruplar halinde yardım gördükleri bu psikososyal destek programlarının öncelikli amacı, kaybedilen temel güven duygusunun yeniden kazanılması, travma sonrası stres tepkilerinden kaynaklanabilecek bozucu etkilerin önüne geçilmesi, kişilerin travmatik yaşantıdan önceki işlevsellik düzeylerine yeniden ulaşmalarının sağlanmasıdır.

Umut tanklardan güçlüdür…

AID Uluslararası Doktorlar Derneği

Zeytin Dalı Projesi

(Tamamlandı)

Zeytin Dalı Projesi Suriye savaşı nedeniyle İstanbul’a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli çocuklar ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla Muntada AID, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve Yetim Vakfı işbirliği ile yürütülüp tamamlanmış olan projedir.

Zeytin Dalı Projesi ile savaş mağduru çocuk ve kadınlar için “müdahale” programları geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedefledik. Çocuk ve kadınların bireysel olarak ya da gruplar halinde yardım gördükleri bu psikososyal destek programlarının öncelikli amacı, kaybedilen temel güven duygusunun yeniden kazanılması, travma sonrası stres tepkilerinden kaynaklanabilecek bozucu etkilerin önüne geçilmesi, kişilerin travmatik yaşantıdan önceki işlevsellik düzeylerine yeniden ulaşmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, ebeveyn ve öğretmenlerin travma mağduru çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda eğitilmeleri de projenin öncelikli hedefleri arasındadır.

Proje kapsamında Suriyeli çocuklar ve kadınlara:

Proje kapsamında Suriyeli çocuklar ve kadınlara:

Ayrıca, ebeveyn ve öğretmenlerin travma mağduru çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda eğitilmeleri de projenin öncelikli hedefleri arasındadır.

15 dakika ameliyat süresi

15 dakika ameliyat süresi

Çocuk ve Kadınlar İçin Psikoterapi Hizmeti:

Çocuk ve Kadınlar İçin Psikoterapi Hizmeti:

Kadınlara Yönelik Sanat & Beceri Atölyeleri:

Kadınlara Yönelik Sanat & Beceri Atölyeleri:

Çocuklarda gözlemlenen belirtiler sonucu yaşadıkları Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi için EMDR tekniği bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanıyor. Bunun yanı sıra çocuklarla güvene dayalı güçlü bir ilişki geliştirmek amacıyla interaktif ve yönlendirilmiş bir oyun terapisi olan Theraplay Oyun Terapisi benzer şekilde bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanıyor.
Kadınlara Yönelik Sanat & Beceri Atölyeleri:
Zeytin Dalı Psikososyal Destek Projesi kapsamında Sığınmacı Suriyeli kadınlar için farklı sanat dallarında atölyeler ve Türkçe dersleri düzenleniyor. Atölyeler Suriyeli kadınların hem psikopatolojilerine yönelik tedavinin bir parçası olarak işlev görüyor, hem de atölyeler sırasında kurulan yeni ilişkiler sayesinde sosyal hayatlarını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

Çocuklar İçin Sanat & Beceri ve Oyun Atölyeleri:

Çocuklar İçin Sanat & Beceri ve Oyun Atölyeleri:

Sosyal Hizmet Desteği:

Sosyal Hizmet Desteği:

Kültür & Sanat ve Eğlence Aktiviteleri:

Kültür & Sanat ve Eğlence Aktiviteleri:

Çocuklar İçin Sanat & Beceri ve Oyun Atölyeleri:
Zeytin Dalı Projesinde travmatik yaşantıların bahsedilen olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla sanat & beceri atölyelerinden ve oyunlardan faydalanılıyor.
Sosyal Hizmet Desteği:
Zeytin Dalı Psikososyal Destek Projesi sosyal hizmet desteği kapsamında sağlık problemleri olan çocuk ve kadınların tercüman eşliğinde doktora gitmeleri ve tedavi almaları sağlanıyor.
Kültür & Sanat ve Eğlence Aktiviteleri:
Proje kapsamında sığınmacı çocuk ve kadınlarla çeşitli kültür sanat aktiviteleri düzenleniyor, psikososyal destek projelerinin özellikle çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmek amacıyla organizasyonlar yapılıyor.

Suriye Çalışmaları

Başlık metninizi buraya ekleyin