Ekipman ve Destek Projeleri

Afet kriz savaş bölgelerine ekipman ve destek projeleri

Afet kriz savaş vb. bölgelerde sağlık tesislerindeki ekipmanların ve sistemlerin yetersiz olması; yahut sağlık tesislerinin olmayışı bölge insanları için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu sorunlar acil olarak giderilmediğinde ise çok basit hastalıklardan bile kayıplar yaşanabiliyor. Biz bu bağlamda sağlık merkezleri, gebe izlem merkezleri ve eczaneler gibi tıbbi tesisler kurarak veya var olanları iyileştirerek, orta-uzun vadeli, kalıcı sağlık çözümlerinin sunulmasını destekliyoruz. Bu projelerle bölgede sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği destekliyor ve bölge halkına istihdam imkânı oluşturuyoruz.