“Birlikte Daha Güçlü” Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

“Birlikte Daha Güçlü” sloganıyla hayata geçen Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar için Sosyal
Uyum ve Koruma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitimler ve seminerler
düzenlemeye devam ediyoruz. Eylül 2021 tarihinde başlayan proje kapsamında ECHO, BMZ
ve GIZ iş birliğinde İstanbul’da Arnavutköy ve Fatih ilçelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ev sahibi ve mülteci topluluklara yönelik olarak sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz
proje kapsamında mülteci kadınlara yönelik olarak sağlık seminerleri, kadın sağlığı
eğitimleri, psikolojik dayanıklılık eğitimleri, aile içi şiddet ve kadın hakları seminerleri ile
çocuklara yönelik olarak mahremiyet eğitimleri düzenliyoruz.

Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar için Sosyal Uyum ve Koruma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Projesi detaylarına ve başvuru formlarına www.stronger-together.org adresinden
erişebilirsiniz.

Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Toplum Temelli Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi (CLIP 2)
projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin
İnsani Yardım Kurumu (ECHO) müşterek finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından yürütülmektedir. Bu yayın, Avrupa
Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. İçerik
tamamıyla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sorumluluğu
altındadır.,