İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi Ankara’da gerçekleştirildi.

AID Ankara Temsilciliği Öğrenci Kulübü “İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi” başlıklı programı düzenledi.

AID Uluslararası Doktorlar Derneği Ankara Temsilciliği Öğrenci Kulübü “İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi” başlıklı programı Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans salonunda düzenledi.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi, aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven ve Ankara AID Öğrenci Temsilcisi Dt. Esra Ekinci’nin açılış konuşmalarıyla başladı. 

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 1. Oturumunda AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven “İnsani Krizler ve Yardımlar” başlıklı konuşmasıyla başladı.

Yurtseven: ‘’İnsan hayatını toplu olarak tehdit eden ölümlere, yaralanmalara, fiziksel ve psikolojik şiddete yol açan her kriz insani bir krizdir. “İnsani Kriz“ teknik bir tanımdır. Yerel kaynaklarla çözülemeyen krizler insani krizle dönüşür. İnsani krizler insani yardıma ihtiyaç duyar.’’ dedi.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 1. Oturumunda AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu‘nun “İnsani Yardım ve Koordinasyon” başlıklı konuşmasını devam etti.

Güllüoğlu: ‘’Ülkemiz 5 kıtada 50’den fazla ülkede, deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın ve iç karışıklıklar gibi afet ve acil durumlardan etkilenen nüfusa yardım etmek üzere insani yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir.’’ dedi.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 1. Oturumu İNSAMER Genel Başkanı Dr. Ahmet Emin Dağ‘ın “Küresel İnsani Krizler ve İnsani Yardımda Türkiye’nin Dış Yardımları” başlıklı konuşmasıyla son buldu.

Dağ: ‘’Türkiye, doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insani bir görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak görmektedir. 1980’li yılların ortalarında, ilk olarak gıda sevkiyatı şeklinde başlayan insani yardımlar, son on yılda ivme kazanarak dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır.’’ dedi.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 2. Oturumu SEMA İnsani ve Tıbbi Yardım Derneği Programlar Bölümü Direktörü Dr. Firas Faris‘in “Savaş Durumunda İnsani Yardım” başlıklı konuşmasıyla başladı.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 2. Oturumu Mülteci Hakları Derneği Hukuk Kurulu Başkanı Av. Enes Kafadar’ın “Göç Durumunda İnsani Yardım” başlıklı konuşmasıyla son buldu.

Kafadar: ‘’Mültecilerin yiyecek, içecek, barınma gibi konularda insani yardıma muhtaç olduğu tartışmasız olsa da uluslararası hukuk mevzuatı uyarınca koruma altına alınan hakları ile ilgili bilgilendirilmelerinin ve bu haklara erişim sağlamalarının da kendileri için en az yeme ve içme gibi insani bir ihtiyaç olduğunu ve hatta bazen yemeden ve içmeden daha mühim olduğunu düşünmekte ve savunmaktayım. Zira yaşam hakkı ihlal edilen bir kimsenin yeme, içme, barınma ve buna benzer bir hakkının kalmayacağı tabidir.’’ dedi.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 3. Oturumu MSF Yunanistan Tıbbi Destek Birimi Başkanı Dr. Apostolos Veizis‘in “İnsani Yardımda Tıbbi Yardımın Rolü ve İçeriği” başlıklı konuşmasıyla başladı.

Veizis: ‘’Krizlerde insanlara yardım sağlamak hiçbir zaman yeterli olmamıştır, bu onların en acil ihtiyaçları ile paralel olmalı ve bilimsel anlamda sağlam dayanakları olmalıdır. Yardım temsilciliklerinin, sorumluluklarının etkililiğine karar vermek ve kanıta dayalı yaklaşım göstermek konusunda bir sorumlulukları vardır. Yardımsever ( insancıl ) olmak sadece insanlara ilaç vermek değildir. Herkesi, hikayesi olan, hayatı olan, ve geleceği olan bir birey olarak görmektir.’’ dedi.

İnsani Krizler ve İnsani Yardım Zirvesi’nin 3. Oturumu Türk Kızılayı Genel Müdürü Yardımcısı Alper Küçük‘ün “Afetler ve İnsani Yardım” başlıklı konuşmasıyla sona erdi.

Küçük: ‘’Afetler literatürde farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir ancak en yaygın kullanımda olan tanım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Afetler, insan ve diğer canlılar için; normal yaşamı ve toplumsal faaliyetleri kesintiye uğratan, toplumda fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara neden olan ve etkilenen topluluğun üstesinden gelemediği doğa veya insan kaynaklı bir olgu” tanımıdır.’’ dedi.