Yapacağınız her bağış,
yeni bir umut demek.

Yapacağınız her bağış, yeni bir umut demek.

Rıza Beyan Metni

Kurumda görünen yerlere asılan ve kurumun internet sitesinde (www.aidoctors.org) yayınlanan ve elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, yardım alan kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; ULUSLARARASI DOKTORLAR DERNEĞİ (“AID”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen;

· Parmak izi

· Biyometrik fotoğraf

· Fotoğraf

· Uyruk, Irk, Etnik köken, Din, diğer inançlar

· Adli Sicil Kaydı

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği

SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ

· Düzenli kullanılan ilaçlar

· Geçirilen ameliyatlar

· Hastalıklar

· Kan grubu bilgileri

· Kullanılan protezler

· Özür ve engel durumu bilgileri

· Reçete

· Sağlık raporu

· Tedavi durumu

· Doğum belgesi

· Baba vefat belgesi

Gibi Kişisel Verilerimin, AID’nın amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla özel nitelikteki kişisel verilerimin AID tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta AID ‘in ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine, AID  yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine aktarılmasına ayrıca tedavi süresince, öncesinde ya da sonrasında çekilen fotoğraflarımın, videolarımın sosyal medyada ve dernek sitesinde paylaşılmasına dışarıdan hizmet alınan danışmanlık şirketlerine, yine AID’in yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.