Every donation you will make means a new hope.

Every donation you will make means a new hope.

Syria Studies

We become health to wherever we reach.

We become health to wherever we reach.

According to UN data, around 500,000 people have passed away since 2011. Almost 6 million people immigrated to other regions in Syria, about 5 million people had to take shelter in other countries and the health system collapsed in the early stages of the war.

While we were carrying out just acute medical aid works on the borderline in the early stages of the war, we started working in Syria with the intensification of the war and the growth of migration waves.

Currently, in Syria we continue to provide serve with our 4 health centers and 2 ambulances.

Ulaştığımız her yere sağlık oluyoruz…

Ulaştığımız her yere sağlık oluyoruz…

Suriye Çalışmaları

BM verilerine göre 2011’den bu yana yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti. 6 milyon civarında insan Suriye içerisinde başka bölgelere göç ederken, yaklaşık 5 milyon insan da başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı ve daha savaşın ilk aşamalarında sağlık sistemi çöktü.
Savaşın ilk dönemlerinde sadece sınır hattında akut tıbbi yardım çalışmaları yapıyorken, savaşın yoğunlaşması ve göç dalgalarının büyümesi ile beraber Suriye içerisinde çalışmalara başladık.

Şu an Suriye’de 4 sağlık merkezimiz ve 2 ambulansımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

2017 Ocak ayı itibariyle kurulmuş olup, 3 personel ile günde yaklaşık 70 hasta muayenesi yapılan ve ilaçları karşılanan birinci basamak sağlık merkezidir.

Kemmune Camp Health Center:

Kemmune Camp Health Center:

Atme Women Health Center:

Atme Women Health Center:

Aleppo Lebbeh Health Center:

Aleppo Lebbeh Health Center:

Babıska Health Center:

Babıska Health Center:

Kemmune Kampı Sağlık Merkezi:

2017 Ocak ayı itibariyle kurulmuş olup, 3 personel ile günde yaklaşık 70 hasta muayenesi yapılan ve ilaçları karşılanan birinci basamak sağlık merkezidir.

Atme Kadın Sağlığı Merkezi:

2017 Ağustos ayı itibariyle bina tadilatı ve kurulumu tamamlanarak hizmete açıldı. Bu merkezde, gebe kadınların sağlıklı bir gebelik geçirmeleri, doğuma hazırlanmaları, doğum öncesi ev ziyaretleri ve gebe tespiti yapılması, doğum sonrası anne ve bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışılması planlanmıştır.

Halep Lebbeh Sağlık Merkezi:

2018 Ocak ayı itibariyle Hama’dan göç etmek zorunda kalmış ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlar için kurulmuş olup, 2 sağlık personeli ile ayda 700 hasta muayenesi yapılan ve ilaçları temin edilen birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık merkezidir.

Babıska Sağlık Merkezi:

2018 Şubat ayı itibariyle Hama kırsalından göç etmek zorunda kalan ülkesinde yerinden edilmiş kişiler için kurulmuş olup, 3 personel ile ayda yaklaşık 1000 hasta muayenesi yapılan koruyucu ve tedavi edici birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık merkezidir.

Emergency Medical Help Works

Emergency Medical Help Works

Emergency medicine aids, medical interventions, and acute health services were provided in crisis situations.

Protective health studies:

Protective health studies:

These are the works carried out to protect the people in the war zone from diseases and to improve hygiene conditions.

Psychosocial Support Services

Psychosocial Support Services

Kids are the groups most affected by the war. To help kids overcome their trauma:

Health Training

Health Training

Health trainings are provided to increase the capacity of health professionals working actively in Syria.

Psikososyal Destek Hizmetleri:

Savaşta en çok etkilenen gruplar çocuklardır. Çocukların yaşadıkları travmaları atlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla

Koruyucu sağlık çalışmaları:

Savaş bölgesindeki halkın hastalıklardan korunması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır.

Sağlık Eğitimleri:

Suriye’de aktif olarak çalışan sağlıkçıların kapasitelerinin artırımına dönük sağlık eğitimleri verilmektedir.

International Student Academy

Olive Branch Project