Every donation you will make means a new hope.

Every donation you will make means a new hope.

Olive Branch Project

Hope is stronger than tanks...

Hope is stronger than tanks...

The Olive Branch Project is a project carried out and completed in cooperation with Muntada AID, AID IAlliance of International Doctors, and Orphan Foundation in order to alleviate the effects of the traumatic events experienced by Syrian children and women who had to immigrate to Istanbul due to the Syria war.

Through the Olive Branch Project, we aimed to establish “intervention” programs for kids and women who are the victims of war in order to lessen risk factors and strengthen supportive variables in their life.

The primary aim of these psychosocial support programs, in which children and women receive help individually or in groups, are to regain the lost sense of basic trust, to prevent the disruptive effects that may arise from post-traumatic stress reactions, and to help people regain their pre-trauma functionality levels

Umut tanklardan güçlüdür…

AID Uluslararası Doktorlar Derneği

Zeytin Dalı Projesi

(Tamamlandı)

Zeytin Dalı Projesi Suriye savaşı nedeniyle İstanbul’a göç etmek zorunda kalmış Suriyeli çocuklar ve kadınların yaşadıkları travmatik olayların tesirini hafifletmek amacıyla Muntada AID, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ve Yetim Vakfı işbirliği ile yürütülüp tamamlanmış olan projedir.

Zeytin Dalı Projesi ile savaş mağduru çocuk ve kadınlar için “müdahale” programları geliştirerek, bu kişilerin yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmayı ve destek faktörlerini artırmayı hedefledik. Çocuk ve kadınların bireysel olarak ya da gruplar halinde yardım gördükleri bu psikososyal destek programlarının öncelikli amacı, kaybedilen temel güven duygusunun yeniden kazanılması, travma sonrası stres tepkilerinden kaynaklanabilecek bozucu etkilerin önüne geçilmesi, kişilerin travmatik yaşantıdan önceki işlevsellik düzeylerine yeniden ulaşmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, ebeveyn ve öğretmenlerin travma mağduru çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda eğitilmeleri de projenin öncelikli hedefleri arasındadır.

To Syrian kids and women as a part of project:

To Syrian kids and women as a part of project:

One of the primary goals of the project is to teach parents and teachers how to interact with traumatized children.

15 minutes surgery time

15 minutes surgery time

Psychotherapy for Children and Women

Psychotherapy for Children and Women

Art & Skill Workshops for Women

Art & Skill Workshops for Women

Çocuklarda gözlemlenen belirtiler sonucu yaşadıkları Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi için EMDR tekniği bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanıyor. Bunun yanı sıra çocuklarla güvene dayalı güçlü bir ilişki geliştirmek amacıyla interaktif ve yönlendirilmiş bir oyun terapisi olan Theraplay Oyun Terapisi benzer şekilde bireysel ve grup terapisi şeklinde uygulanıyor.
Kadınlara Yönelik Sanat & Beceri Atölyeleri:
Zeytin Dalı Psikososyal Destek Projesi kapsamında Sığınmacı Suriyeli kadınlar için farklı sanat dallarında atölyeler ve Türkçe dersleri düzenleniyor. Atölyeler Suriyeli kadınların hem psikopatolojilerine yönelik tedavinin bir parçası olarak işlev görüyor, hem de atölyeler sırasında kurulan yeni ilişkiler sayesinde sosyal hayatlarını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

Art & Skiil and Game Workshops for Children

Art & Skiil and Game Workshops for Children

Social Service Suppor

Social Service Suppor

Culture & Art and Entertainment Activities:

Culture & Art and Entertainment Activities:

Çocuklar İçin Sanat & Beceri ve Oyun Atölyeleri:
Zeytin Dalı Projesinde travmatik yaşantıların bahsedilen olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla sanat & beceri atölyelerinden ve oyunlardan faydalanılıyor.
Sosyal Hizmet Desteği:
Zeytin Dalı Psikososyal Destek Projesi sosyal hizmet desteği kapsamında sağlık problemleri olan çocuk ve kadınların tercüman eşliğinde doktora gitmeleri ve tedavi almaları sağlanıyor.
Kültür & Sanat ve Eğlence Aktiviteleri:
Proje kapsamında sığınmacı çocuk ve kadınlarla çeşitli kültür sanat aktiviteleri düzenleniyor, psikososyal destek projelerinin özellikle çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmek amacıyla organizasyonlar yapılıyor.

Syria Studies

Başlık metninizi buraya ekleyin