Every donation you will make means a new hope.

Every donation you will make means a new hope.

Children's Glasses Project

Refractive defects come in second in preventable blindness.

Refractive defects come in second in preventable blindness.

Interventions that especially doing in childhood, help to prevent potential blindness.

With our Children’s Glasses Project, which we started to help kids to see better, we aim to prevent future blindness by taking early preventative measures against defects. In this direction, we identify our children who need glasses and get the glasses to kids after examining them.

Çocuk Gözlüğü Projesi

Önlenebilir körlükte refraksiyon kusurları ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle çocuk çağında yapılan müdahaleler, olası bir körlüğün önüne geçmeye yardımcı olur.

Çocukların daha iyi görmesini sağlamak için başlattığımız Çocuk Gözlüğü Projemiz ile ileride körlüğe neden olabilecek kusurlara erken önlem almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda gözlük ihtiyacı olan çocuk hastalarımızı belirliyor ve kendilerini muayene ettikten sonra gözlüklerine kavuşturuyoruz.

You can help a child in Idlib to see better with just a 100₺

You can help a child in Idlib to see better with just a 100₺

Siz de 100₺ gibi bir tutarla İdlib’deki bir çocuğun daha iyi görmesine yardımcı olabilirsiniz:

Siz de 100₺ gibi bir tutarla İdlib’deki bir çocuğun daha iyi görmesine yardımcı olabilirsiniz:

Support Project for Children with Cancer