Suriye Ziyareti – Şubat 2022

AID Uluslararası Doktorlar Derneği

SURİYE ZİYARETİ - ŞUBAT 2022

Sağlık Literatür Özeti

Suriye’nin kuzeybatısındaki insanlar için insani kriz, çatışmaların artmasından ötürü artış gösteren nüfus hareketi ile korkunç seviyelere ulaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi sağlık sektörü beş kilit hassas gruba odaklanmaya devam ediyor: yerinden edilmiş kişiler, beş yaş altı çocuklar, üreme çağındaki kadınlarda, yaşlılar ve engelliler. 2021’de sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan 12,43 milyon kişinin 1,41 milyonunu beş yaş altı çocukları oluştururken, 2021’de hamile kalması beklenen 498,480 kadın da dâhil olmak üzere 3,32 milyonunu üreme çağındaki kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca 536,753 yaşlı insanın Suriye’deki tüm ölümlerin yüzde 45’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfusun bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra diğer sağlık hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyması muhtemeldir. Suriye’de engellilik yaygınlığının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olacak şekilde % 25 olduğu tahmin edilmektedir.