Savaşın kadınları için Atme Kadın Sağlık Merkezi’ni açtık

Suriye’de yaşayan vatandaşların bu geçen süre içerisinde sağlık sistemleri tam manasıyla hizmet verememektedir.

Bölgede birinci basamak sağlık hizmetleri aksamıştır ve hastalıklar artmaktadır. Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocukların sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı hizmetleri bütünü içerisinde ailelere aile planlaması hizmetlerini ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde diğer ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek gerekmektedir.

İç göç mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık planlaması yapmak elzem hale gelmiştir. Bu amaçla açmış olduğumuz Kadın Sağlığı Merkezi, gebe ve gebe adayı kadınların bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verecektir.

Gerek Türkiye sınırına yakın olması dolayısı ile güvenli olması gerekse de bu bölgenin almış olduğu göçler dolayısı ile çok yoğun olması düşünülerek merkezimiz Atme’de açılmıştır. Atme bölgesinde 300binden fazla insan olduğundan yola çıkarak dönemsel olarak yaklaşık 5bin civarı gebe kadın olduğu tahmin edilmektedir.

Merkezde verilecek birinci basamak sağlık hizmetlerinin ana hedefleri şunlardır:

-Gebelik öncesinde ve sonrasında gelişebilecek enfeksiyonların ve hastalıkların önlenmesi

– Erken teşhis ve müdahale ile anne çocuk ölümlerinin önüne geçmek

– Gerekli aile planlamasının yapılması

Şu anda merkezimizde ebe, hemşire ve yardımcı personelden oluşan bir ekip hizmet vermeye başlamıştır. İlerleyen süreçte merkezimiz, Atme’nin tüm bölgelerine de mobil bir ekip aracılığı ile hizmet vermeye başlayacaktır.

AID olarak Suriye’de sağlık alanında hizmetler sunmaya ve yeni projeler yapmaya devam edeceğiz.