Sağlık Eğitimleri

Sağlık alanındaki eksikliklerden biri de sağlık eğitimi programlarının yetersiz olmasıdır. Özellikle Sahra Altı Afrika’da nitelikli sağlık çalışanı yetersizliği ve sağlık problemlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Tıp fakültelerinin yetersizliği de bu durumu tetiklemektedir.
 
Proje yürüttüğümüz ülkelerde, işbirlikleri sağlayarak sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını destekliyor; bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlıyoruz. 

Sudan Hartum'da eğitim verdik

  • 15 Ocak 2018

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile AID İşbirliğinde Hartum Koordinasyon Ofisi, doğum öncesi ve sonrasında anne ve çocuk ölümlerinin yaygın görüldüğü Sudan'da Anne ve Çocuk Sağlığı Programı kapsamında Obstetrik Bakım ve Eğitim semineri için 6 kişilik ekibimiz Sudan'a doğru yola çıktı.

Detay