Faaliyetlerimiz

Psikososyal Destek

Psikososyal Destek

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan savaş mağdurlarına psikososyal destek çalışmaları düzenliyoruz Sağlık alanında yapılan çalışmalarda psikososyal desteği öncelikli tutuyor, bu bağlamda 2015 yılından bu yana psikososyal destek çalışmalarımızı...

Devamını oku
Katarakt Projeleri

Katarakt Projeleri

Karanlıklara ışık olmak için… Basit operasyonlarla tedavi edilebilen katarakt özellikle gelir düzeyi düşük olan ülkelerde önemli bir sorun olarak insanların günlük yaşamını etkiliyor. Bu kapsamda Afrika ve Asya ülkelerinde katarakt...

Devamını oku
Anne ve Bebek Sağlığı

Anne ve Bebek Sağlığı

Anne ve çocuklara temel sağlık hizmetleri ve gebe izlem hizmeti veriyoruz Dünyada her gün yüzlerce kadın doğum öncesi, sırası veya sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durumun başlıca sebeplerini doğum sonrası şiddetli...

Devamını oku
Sağlık Eğitimleri

Sağlık Eğitimleri

Sağlık eğitimleri vererek kapasite arttırımını hedefliyoruz Sağlık alanındaki eksikliklerden biri de sağlık eğitimi programlarının yetersiz olmasıdır. Özellikle Sahra Altı Afrika’da nitelikli sağlık çalışanı yetersizliği ve sağlık problemlerinin...

Devamını oku
Ekipman ve Destek Projeleri

Ekipman ve Destek Projeleri

Afet kriz savaş bölgelerine ekipman ve destek projeleri Afet kriz savaş vb. bölgelerde sağlık tesislerindeki ekipmanların ve sistemlerin yetersiz olması; yahut sağlık tesislerinin olmayışı bölge insanları için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu...

Devamını oku