HAKKIMIZDA

AID Uluslararası Doktorlar Derneği; din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada tıbbi yardım ve destek ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.

İnsani ve İslami değerlerden yola çıkarak, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu coğrafyalarda ve afet bölgelerinde yaşayan insanların yanında olmayı kendisine görev edinen Uluslararası Doktorlar Derneği, 2011 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Bu misyonla kendisini tanımlayan derneğimiz dünyanın birçok bölgesinde halen sağlık eğitimi, sağlık yardımı, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini gönüllü sağlık çalışanları ile yürütmektedir.

İlkelerimiz
 
1. Güven ve Gizlilik
 
Hizmet veren ve alan herkesin mahremiyetine saygı duymak, kişisel bilgilerini onayları dışında paylaşmamak ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi dil ve davranışlarımız ile hissettirerek güvene dayalı bircilişki kurmak.
 
2. Ahlaki Değerlere Saygı
 
Tüm çalışmalarımızda evrensel ve ahlaki değerlere uygun davranmak, insan onurunu korumak.
 
3. Hesap Verebilirlik
 
Çalışmalarımızı destekleyen ve hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlara karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak.
 
4. Zarar Vermeme
 
Çalışmalarımızı yürütürken hizmet alan ve veren kişilerin durumunu kötüleştirebilicek söylem ve davranışlardan kaçınmak.
 
5. Ayrım Gözetmeme
 
Din, dil, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç temelli hizmetler sunmak.
 
6. Adalet ve Hakkaniyeti Gözetme
 
Çalışmalarımızda ve ilişkilerimizde adil olmak ve hakkaniyetli davranmak.
 
7. Sınırlarımızı Bilme ve Gözetme
 
Yasal ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve bunlara uygun davranmak.
 
8. Gönüllülük ve Uyumlu Ekip Çalışması
 
Çalışmalarda hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmek, ekibin uyumunu bozacak söz ve eylemlerden kaçınmak.
 
9. Kültüre ve Geleneklere Saygı
 
Hizmet verilen kişilerin kültür ve geleneklerine saygı duymak onları rencide edecek davranışlarda bulunmamak...

 

Paylaş: