Ethical Values and Principles

1. Güven ve 

Hizmet veren ve alan herkesin mahremiyetine saygı duymak, kişisel bilgilerini onayları dışında paylaşmamak ve gizlilik konusundaki hassasiyetimizi dil ve davranışlarımız ile hissettirerek güvene dayalı bir ilişki kurmak.

2. Ahlaki Değerlere Saygı

Tüm çalışmalarımızda evrensel ve ahlaki değerlere uygun davranmak, insan onurunu korumak.

3. Hesap Verebilirlik

Çalışmalarımızı destekleyen ve hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlara karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak.

4. Zarar Vermeme

Çalışmalarımızı yürütürken hizmet alan ve veren kişilerin durumunu kötüleştirebilecek söylem ve davranışlardan kaçınmak.

5. Ayrım Gözetmeme

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç temelli hizmetler sunmak.

6. Adalet ve Hakkaniyeti Gözetme

Çalışmalarımızda ve ilişkilerimizde adil olmak ve hakkaniyetli davranmak.

7. Sınırlarımızı Bilme ve Gözetme

Yasal ve ahlaki sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve bunlara uygun davranmak.

8. Gönüllülük ve Uyumlu Ekip Çalışması

Çalışmalarda hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmek, ekibin uyumunu bozacak söz ve eylemlerden kaçınmak.

9. Kültüre ve Geleneklere Saygı

Hizmet verilen kişilerin kültür ve geleneklerine saygı duymak onları rencide edecek davranışlarda bulunmamak.