Emergency Aid

Acil yardım çalışmalarımızın en büyük amacı; yaşam mücadelesi veren mağdur insanlara ulaşmak.

Savaş, iç çatışma deprem, sel, yangın, kuraklık, salgınlar, vb. afet ve kriz durumlarında, öncelikli olarak gönüllü sağlık ekiplerimizi gönderiyor, ilaç-ekipman desteği sağlayarak sağlık hizmeti sunuyoruz. Sahada tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda geçici, orta vadeli ya da kalıcı klinikler kuruyor, mobil sağlık hizmetleri veriyoruz. Kriz durumundan etkilenen sağlık altyapısı, insan psikolojisi ve temel ihtiyaçların yeniden sağlanması için orta-uzun vadeli projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

 

İnsani yardım alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin önemli bir bölümü acil yardım çalışmalarından oluşuyor.
Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olağanüstü durumlara karşı gerçekleştirdiğimiz acil yardım faaliyetlerimiz:

 

• Temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı
• 1. basamak sağlık hizmetleri
• Mobil klinik, sağlık çadırları
• İlaç-tıbbi malzeme temini, ameliyat ve benzeri sağlık yardımları