Bağımlılığa Karşı El Ele Paneli

Bağımlılık kavramı kimyasal ve davranışsal bağımlılıklar olarak giderek eşitlenmekte ve ülkelerin en büyük sorunlarından biri haline gelmektedir.

 Bağımlılığın zararlarına cevap vermek karmaşık bir konudur, iş birliği ve ortak tepkilere ihtiyaç duyulur.

Birden fazla paydaş içeren çözümler gerektirir:

Hükümet ve yerel yönetimler; çeşitli sektörler, saglık, kolluk kuvvetleri ve eğitim; hükümet ve hükümet dışı hizmet sağlayıcılar, sivil toplum ve iş, sanayi, medya, araştırma kurumları, yerel topluluklar ve bireylerin katılımı.

Bir diğer konu bağımlılığı önleme programlarında bir sürekliliğe ihtiyaç vardır ve önerilen şema altı asamalı bir sürekliliktir: bilgi-eğitim-alternatif müdahale-tedavi-rehabilitasyon/nüks önleme.

Ayrıca bağımlılık arenasında önleme/mücadele politikasının koordinasyonunu özel bir sorun haline getiren benzersiz zorluklar var. Bu zorlukların üstesinden gelmek için hep birlikte konuşup, birlikte çözüm ve atılacak adımlar bulacağımız, önerileri çokça konuşup, iş birligi zemini yaratacağımız bir panel olması umudunu taşıyoruz.

Bu umutla düzenlemiş olduğumuz ‘Bağımlılığa Karşı El Ele’ panelimizi, ülkemizin birçok önemli kurumundan değerli katılımcılar ile gerçekleştirdik.