AID, Kızamık ve Oral Polio Aşılaması İçin Şemmarin Kampı’ndaydı

Şemmarin Kampı’nda Kızamık ve Oral Polio Aşılaması yaptık.

2 doktor ve 3 sağlık memurundan oluşan AID sağlık ekibi Kızamık ve Oral Polio aşılaması yapmak üzere Suriye’deki Şemmarin Kampı’ndaydı. 9 aylık bebekten 15 yaşına kadar olan 281 çocuğa kızamık aşısı, 0-5 yaş arası 75 çocuğa Oral Polio aşısı yapıldı. Ailelere aşı sonrası 3 gün için önerilerde bulunuldu.

Aşı yapılan her çocuğun bugüne kadar hangi aşılarının yapılabildiği ailelerine soruldu. Ulaşılan 281 çocuk ve bebeğin; çeşitli yaş aralıklarından 23 tanesi hiç aşılanmamışken, çeşitli yaşlardan 47 çocuk sadece bir etkene karşı bir doz aşılanmış, ve çeşitli yaşlardan 29 çocuk ise iki farklı etkene karşı birer doz aşılanmıştı. Kalanlardan 129 çocuk hakkında aileleri kesin bilgi veremezken yaşları nispeten büyük olan 43 çocuğun aşıları tam yahut rapel dozları kalmış olarak bulundu.