AID yaz 3960'a gönder. 5 TL Bağışla

Gönüllü


     

Globalleşmiş dünyada her şey evimizin içinde karşımızdaki plazma ekrandan pürüzsüz capcanlı yürürken üstümüze, gözümüzün içine bata batırıla gerçekleşirken, yüreğimizin ortasına inen ağır bir yüktür. Önce görmezden gelmeye çalışır ve baş çevirir, kanal değiştiririz. Bir gün, üç, beş gün ama biliriz o yük durmakta, biz ne kadar kaçsak da daha bir derinde daha bir ağır, etrafında kah kabuk kah taze yara. Savaşlar, gökten rahmet yerine inen bombalar, altında küvözden çekip kurtarılabilen on bebekten belki üçü. Sayılar yürür üstümüze her gün; on, yirmi, yüz insan Akdeniz'in sularına batan umut yolculuklarında. Bizdeki yük daha bir ağırlaşır, üstüne acının en koyusu, vücudu bacaklar taşımaz olur, akıl ve vicdan isyanda. Duramaz artık o eller; gördüğüne gönlü yanmayanın, eliyle düzeltmeyenin hali zaten nicedir. O ağır yük, yürekteki acı, akıl ve vicdandaki isyandır gönüllü olmak; gönülden koşmak yaralara merhem olmaya..

Gönüllü olmaya böyle başlanır. İş çok, yaralar derin, yol uzundur. Çıkılan bu uzun zorlu yolda, kararlı, daimi adımlarla gidebilmek içindir bir ekip olmak; Birlikte el uzatmak acil temel sağlık ihtiyaçlarından sağlık eğitimleri ve kurslarıyla uzun vadeli köklü çözümler üretmek organize, profesyonel bir yaklaşımla. Elinde bilgisi, tecrübesi ve yeteneği ile herkes yerini alır saygı, samimiyet ve ahenkle çalışan bu ekip içinde.

Gönüllülerimiz neler yapar, nasıl destek olabilirler?

-Sağlık alanında yapılan faaliyetlere katılabilirler. Eksikliğini, gerekliliğini gördükleri sağlık hizmetlerini organize edip, çalışma ve faaliyetler başlatabilirler.

-Yabancı dil bilen gönüllülerimiz; yurt içi ve yurtdışında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerde tercüme ve iletişime yardımcı olabilirler.

-Sosyal medya ve basın alanında aktif olan gönüllülerimiz; yapılan faaliyetlerin tanıtım ve duyurulmasında; bu yolla hem faaliyetlere destek verecek yeni gönüllülere ulaşmada hem de maddi kaynağımızın önemli bir kısmını oluşturan  bağışların sağlanmasında rol alabilirler.

-Proje ve faaliyetler için gerekli maddi kaynağın sağlanmasında gönüllü bağış ve destekler çok önemlidir. Buna yönelik kermes, kampanyalar gibi kaynak arttırma faaliyetleri düzenleyebilir, destek olabilirler.

-Bütün bu faaliyet ve destek alanlarının görünmeyen perde arkasında iyi bir organizasyon ve lojistik bölümü vardır. Bu alanda ofis, büro ve lojistik işlerinde becerisi olanların beklendiği bölümdür.