AID yaz 3960'a gönder. 5 TL Bağışla

Faaliyet Alanlarımız


 

 

-Acil Tıbbi Yardım-

Afet ve kriz bölgelerinde kısa vadeli acil müdahale kapsamında sağlık ekipleri, ilaç ve malzeme destekleri.

 


-Kalıcı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri-

Temel sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu coğrafyalarda alt yapıyı güçlendirecek projeler ve salgın hastalıkların oluşmasını engellemek için koruyucu çalışmalar.

 

 

-Sağlık Eğitimi Hizmetleri-

Bölge sağlık çalışanlarıyla koordineli olarak yerel sağlık çalışanlarına yönelik kapasite arttırıcı eğitimler.

 

 

-Psikososyal Destek-

Afet mağdurları ile yetim çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları travma ve kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamak ve afetlerin kişiler üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri azaltmak için psikososyal destek programları.